BOHEMIA INSTITUT Jazykové kurzy všech typů Studium v zahraničí
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

Jazykové kurzy a studium v zahraničí

  • dlouholetá spolupráce se školami a jazykovými centry v Anglii a Německu (široká nabídka oblastí), individuální nabídka USA, Austrálie, Francie, ...
  • vždy kompletní servis včetně ubytování, polo- či plné penze, výletů a kulturního programu, možnost zajištění dopravy, pojištění, víz
  • jazykové kurzy i stáže a semestrální pobyty na zahraničních středních i vysokých školách
  • výuka pro všechny na celém světě : děti, studenty, dospělé, obchodníky i odbornou veřejnost, zdokonalující kurzy pro učitele jazyků, jazykové pobyty a poznávací cesty pro školní kolektivy
  • pobyty ukončené mezinárodními zkouškami a odbornou praxí
  • unikátní stipendijní vysokoškolský program v USA
  • libovolný termín (celoročně i o prázdninách), délka (1 týden až 1 rok) a pokročilost

Výběr, poradenství, kompletní servis a zajištění zahraničních studijních pobytů formou krátkodobých, dlouhodobých i diplomových jazykových pobytů, odborných stáží a studia na zahraničních středních školách a univerzitách.

Jedná se o pečlivě vybrané školy s dlouhou tradicí, při jejichž volbě a zastupování v ČR byla pro nás hlavním kritériem:

  • úroveň jazykové výuky podpořená akreditací a pravidelnou kontrolou státních i oborových institucí (The British Council, ARELS, CIFE, Německou jazykovou asociací GfdS, ..)
  • variabilita studijních možností během celého roku pro rozmanité věkové kategorie, jazykové pokročilosti a zaměření
  • ověřená tradiční spolehlivost péče o studenty a kompletní servis včetně ubytování, stravování, poskytnutí studijních materiálů, organizace volného času a zajímavých výletů i všestranně kvalitní vybavení studijního areálu.

Zájemcům o vysokoškolské - bakalářské studium na zahraniční univerzitě (B.A., B.S., M.B.A, M.A. M.Sc., Dr., PhDr.,...) nabízíme oborově rozmanitou nabídku studijních profilací ("americká studia", "německá a evropská studia", obchod a management, mezinárodní vztahy, právo, informační systémy, vizuální komunikační systémy, "public relations", ekonomika, účetní systémy, pedagogika různých stupňů, multidisciplinární studia, filologie, sociální vědy, historie, filozofie, politické vědy, matematika, výtvarné umění a design, hudební vědy,... ). V tomto případě je však třeba vždy uvažovat s náročnějšími vstupními jazykovými předpoklady a vyššími cenovými relacemi oproti studiu výhradně jazykovému či akademickému středoškolského typu.
Existuje však určitá podpora studia formou stipendií a stáží; viz např. unikátní program stipendií a odborných pracovně studijních asistentských míst na vybraných amerických univerzitách - ESLI jazykový a stipendijní program


Studovat cizí jazyk v příslušné zemi znamená vždy nenahraditelnou možnost a velkou výhodu. Plné "pohlcení" jazykovou oblastí, poznávání cizí země, života a mentality lidí vždy vede ke zvýšené studijní motivaci. Během krátké doby zcela nenásilně překonáte jazykovou bariéru a podstatně se zvýší Vaše schopnost aktivního použití jazyka.

A pokud máte nedostatek času, není nic jednoduššího než spojit příjemné s užitečným o svých prázdninách či dovolené. Budete mít dostatek příležitosti k nerušenému a běžnými starostmi nezatíženému studiu i k relaxaci a zábavě.

S ohledem na velké množství pobytových variant jejichž vzorek je obsahem této webové prezentace ( lišících se zaměřením a intenzitou studia, termíny a možností skládání závěrečných mezinárodně platných zkoušek, typem a kategoriemi ubytování ) Vám při Vaší osobní návštěvě v naší kanceláři pomůžeme zvolit pro Vás nejvhodnější typ studia.

Prosíme jen o ujednání osobní schůzky, abychom se Vám mohli dostatečně věnovat. Je možné nám také předem zaslat přiložený elektronický poptávkový dotazník se základními údaji o Vaší představě zahraničního studijního pobytu. My Vám na jejich základě předložíme nejvhodnější variantu z naší nabídky.

Přečtěte si reference klientů BOHEMIA INSTITUTU