BOHEMIA INSTITUT
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

 

BOHEMIA INSTITUT již více než 32 let - od roku 1992 - nabízí širokou nabídku celoživotního vzdělávání - jazykového, odborného a manažerského, které vychází z aktuální potřeby a trendů českého i mezinárodního vzdělávacího prostředí.

certifikát gdi s.r.o.
Doporučení od studentů 

BOHEMIA INSTITUT je členem prestižních profesních organizací:

               

Hospodářské komory ČR,  dlouholetým členem AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých)certifikovaným a zakládajícím členem AJŠ (Asociace jazykových škol ČR). Svým členstvím se zavazuje k dodržování Kodexu kvality AJŠ , Etického kodexu a Normy AJŠ při poskytování jazykového vzdělávání, AIVD desatera - kodexu kvality vzdělávací instituce a svých lektorů. 
 Dodržování standardu kvality AJŠA a systému řízení bylo stvrzeno certifikací nezávislým certifikačním orgánem BUREAU VERITAS.

 aaa

BOHEMIA INSTITUT je veřejným testovacím centrem mezinárodních zkoušek ETS (Aj -TOEIC, TOEFL, Fj-TFI, Nj- WiDaF).

Dále spolupracuje s The British Council, Goethe Institutem, Francouzským kulturním institutem, Jazykovou školou hl. města Prahy a Univerzitou Jana Amose Komenského (UJAK) při organizaci státních a mezinárodních jazykových zkoušek.

 

BOHEMIA INSTITUT se stal již v roce 2007 držitelem certifikátu významného partnera University of Cambridge ESOL Examinations uděleného The British Council institucím, které připravily největší počet kandidátů na Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE)  

Pomaturitní jazykové kurzy ve vyhlášce MŠMT - zachování statutu studenta pro maturanty v pomaturitním jazykovém studiu, všechny programy  s mezinárodní certifikací IES.  

 

BOHEMIA INSTITUT