BOHEMIA INSTITUT Jazykové kurzy všech typů Firemní jazykové kurzy a individuální one-to-one
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ zakázkové jazykové kurzy

 • Firemní kurzy ... zajišťované pro firemního zákazníka na základě firemní objednávky
 • Individuální kurzy... zajišťované pro nefiremní klientelu, tzn. pro zákazníka, fyzickou osobu (i pro tzv. "uzavřenou" skupinu zájemců)
 • On-line distanční kurzy- výhodné balíčky
  • A,N,Š,Fr, It, R, ale i Čj pro cizince, Polština, Ukrajinština, Arabština, Maďarština, Finština, Švédština, Řečtina, Hebrejština,...atd. , tedy v podstatě libovolný jazyk
  • Na bázi 1:1 nebo i konferenční a uzavřené skupiny osob na platformě dle vzájemné volby lektora a klienta- tedy MS teams, Skype, Zoom, Google Meet, Hangsout, Webex...
  • Distanční výuku stavíme 3 fázově- předchozí zaslání materiálů k přípravě či vypracování, zpětné odeslání lektorovi k opravě či revizi, následná konzultace či delší souvislá on-line konferenční výuka . Poměr aktivní výuky a pasivního zvládnutí samostatné práce upravíme dle zájmu a potřeb klienta

Charakteristika

 • kurzy vytvořené zcela dle přání klienta (šité na míru)- jazyk A, N, Fr, Šp, Čj pro cizince, It, Rj, Švédština, Nizozemština, Arabština, Hebrejština a další méně frekventované jazyky,
 • kurzy obecného jazyka, obchodního jazyka či specielního jazyka oborově zaměřeného,
 • libovolná pokročilost , též "oživující" intenzivní několikadenní kurzy (i víkendové), rekapitulující gramatické kurzy, konverzační jazykové workshopy, pobytové kurzy pro firemní skupiny ( atraktivní rekreační místa v ČR, též poradenství , zajištění a kompletní servis zahraničních jazykových pobytů a odborných stáží - na požádání Vám rádi zašleme nabídku,
 • jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (TOEFL, PET, FCE, CAE, CPE, ZDaF, ZMP, …), zkoušky TELC dle EU referenčního rámce
 • pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční (možná i kombinace českých gramatických i rodilých konverzačních lektorů v rámci jednoho kurzu - doporučujeme),
 • kvalita lektorů prověřená naší dlouhou spoluprací a jejich zapojením do lektorsky velmi náročných intenzivních skupinových jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykové zkoušky z příslušných jazyků),
 • dle přání zákazníka zajištění studijní literatury institutem, k dispozici široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, interaktivních výukových videoprogramů.

Reference našich studentů a klientů, čtěte zde... 
60% našich studentů přichází na reference minulých absolventů – tento fakt je pro nás nejen oceněním, kterého si vážíme, ale především závazkem pro neustálé zdokonalování našich služeb

 

Velikost jazykové skupiny

 • intenzivní individuální výuka (1 či 2 studenti) tzv. one-to-one kurzy 
 • studijní mikroskupina (3 až 5 účastníků) - doporučujeme z hlediska živější komunikace a menší únavnosti pro studenty při delší výuce,
 • skupinová firemní výuka (3 až 9 účastníků) - požadavek homogenity jazykové úrovně.

Délka jazykových bloků a doba výuky

 • libovolná délka a doba výuky dle přání klienta,
 • výuka u klienta (ve firmě, v privátu), či v prostorách institutu,
 • efektivní výuku a trvalejší výsledek v progresivních kurzech (s dlouhodobějším záměrem, vedoucí studenty od jednoho jazykového stupně k dalšímu) lze spíše očekávat od kurzů po menších a častějších výukových dávkách v celkovém rozsahu minimálně jednoho jazykového stupně (cca 120 vyuč.hod.), vhodná délka jazykových bloků minimálně 2 vyuč.hodiny, maxim. 6 vyuč.hodin - doporučujeme 2 x 2 vyuč.hodiny týdně, popř. 1 x 3 vyuč.hodiny týdně,
 • zcela jiný charakter mají intenzivní oživující a rekapitulující kurzy, kde na základě kvalitního vedení případně i dvou spolupracujících lektorů lze provádět intenzivní výcvik dle potřeby a žádaného cíle v rozsahu 4 až 10 vyučovacích hodin v jednom jazykovém bloku.

Ceny

 • individuální jazykové kurzy: v rozpětí 390 Kč až 590 Kč/ vyuč. jednotku (50 min.) - v závislosti na celkovém rozsahu kurzu, počtu sdružovaných lekcí, pokročilosti a odbornosti jazyka, dojezdové vzdálenosti, atd.
 • firemní jazykové kurzy: v rozpětí 420 Kč až 640 Kč/ vyuč. jednotku (50 min.) - v závislosti na celkovém objemu zakázky, na počtu sdružovaných hodin, na místu realizace, na výše uvedené velikosti studijní skupiny, zaměření a profilaci jazyka, zajištění kompletními materiály a dalších podmínkách
 • vstupní jazykový audit ZDARMA (písemné a ústní testování vstupní úrovně účastníků, volba studijní literatury, stanovení vhodné metodiky)
 • "ochutnávka" jazykové individuální lekce - cena 990,-Kč/90 min., po potvrzení lze zahájit výuku již na základě delší objednávky
 • přijímáme téměř všechny typy poukázek - zaměstnaneckých benefitů na všechny vzdělávací programy (uhradit jimi můžete 50-100% celkové ceny dle oboru a termínu). 
 • JAZYKOVÝ AUDIT PRO FIRMY  - možnost vstupního, průběžného, cyklického i výstupního jazykového testování znalostí firemních jazykových skupin dle Evropského referenčního rámce na bázi "ostrých" mezinárodních zkoušek za unikátních a velmi výhodných podmínek nebo na bázi přímého webového přístupu, které umožňuje:
  • generovat testy z bank testových otázek v 5 jazycích (včetně poslechů!)
  • snadno vytvářet vlastní testy všech stylů, kombinací a rozsahu
  • automaticky vyhodnocovat a spravovat výsledky a statistiky testů
  • permanentně monitorovat efektivitu vzdělávání v čase pro jednotlivé účastníky
  • vytvořit jednoduchou přímou komunikační platformu mezi lektory a klienty
  • výrazně snížit náklady na testování oproti standardnímu auditu jazykových znalostí

Testování zajišťujeme pro vlastní firemní klientelu i jako testování kurzů zajišťované jinými jazykovými školami, které umožňuje nezávislý audit progrese jazykových znalostí a tím šetří finanční prostředky zadavatele kurzů.

 

Poptávkový kalkulační dotazník - vyplňte v případě vašeho zájmu o přesnou cenovou kalkulaci a již předběžné zajištění jazykového programu

 

Jsme členy profesních asociací:

Členství nás zavazuje k dodržování příslušných kodexů kvality.

AJŠ (Asociace jazykových škol ČR)   

AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR)

Hospodářská komora ČR