BOHEMIA INSTITUT Jazykové kurzy všech typů Jazykové kurzy - skupinové pro veřejnost
For foreign studies abroad

Zaměstnanecké benefity - Unišek, Sodexho PASS, BENEFIT PLUS
Sledujte nás také na sociální síti Facebook
Sledujte   BOHEMIA INSTITUT také na sociální síti Facebook!

JAZYKOVÉ KURZY pro veřejnost
kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny

Nyní aktuálně:

Učíme ON-LINE nebo PREZENČNĚ (informujte se)...

 

AKTUÁLNÍ TERMÍNY jazykových kurzů (docházkových i on-line, miniskupiny (6-10 osob):
 • flexibilní semestr:  4 měsíce = 16 týdnů, cena 4300,-Kč
 • flexibilní trimestr: 3 měsíce = 12 týdnů, cena 3500,-Kč
 • flexibilní midsemestr: 2 měsíce = 8 týdnů, cena 2900,-Kč 
 • podzimní semestr:  říjen-únor, cena 4300,-Kč
 • podzimní trimestr: listopad - únor, cena 3500,-Kč
 • zimní midsemestr: prosinec - únor, cena 2900,-Kč 
 • letní semestr: únor-červen, cena 4300,-Kč
 • letní midsemestr: duben - červen, cena 2900,-Kč
 • konverzační angličtina:  listopad - leden nebo leden- březen nebo  duben -červen,  cena 4300,-Kč
 • zimní semestr: prosinec-duben, cena 4300,-Kč
 • jarní trimestr: březen - červen, cena 3500,-Kč

Otevíráme také mikroskupiny jazyků (2-5 osob),

 • cena 5600,-Kč/při 3-5 osobách (modul 1x týdně, 12 týdnů- trimestr)
 • cena 6900,-Kč/při 2 osobách (modul 1x týdně, 12 týdnů- trimestr)
 • k dispozici na vyžádání termínu, standardně trimestry (každé 3 měsíce), aktuálně otevíráme například mikroskupiny F1m (francouzština pro začátečníky), 1Fič, 2Fič (intenzivní francouzština začátečníky či pro mírně/středně pokročilé), R1m (ruština pro začátečníky), 1Rič (intenzivní ruština pro mírně/středně pokročilé), S1m (španělština pro začátečníky), S23m (španělština pro středně pokročilé), N1m (němčina pro začátečníky), 1Nič, 2Nič (intenzivní němčina pro začátečníky či středně pokročilé), N3m (němčina pro výše pokročilé), A23m (angličtina pro středně pokročilé), A1m (angličtina pro naprosté začátečníky)...

DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ KURZY (Aj, Nj, Šj, Fj)

 • Mikroskupiny (3-5 osob): 5600,-Kč/12 týdnů (trimestr)
 • možnost zahájení i v průběhu akademického období - řekněte si o kalkulaci
 • více informací a další varianty, zde

 

 

 

 Jazykové skupinové kurzy pro veřejnost - půlroční (semestrální )a roční

Charakteristika

 • jazyk A, N, Fr, Šp, It, Rj, Čj pro cizince
 • kurzy obecného jazyka či obecně obchodního jazyka,
 • různé vstupní pokročilosti (začátečníci, mírně a středně pokročilí, pokročilí)
 • kurzy konverzační a speciální kurzy reálií příslušné jazykové oblasti, kurzy literatury
 • kurzy zkouškové - jazyková příprava a výcvik k různým typům státních a mezinárodních zkoušek (TOEFL, PET, FCE, CAE, CPE, ZDaF, ZMP, DELF, DALF,…), evropský znalostní referenční rámec A1 - C2 - evropské zkoušky TELC; osvědčení dle EU rámce ZDARMA . Systém vystavování certifikátů podrobně zde.
 • jsme akreditované testovací centrum ETS Global - nejrozšířenější mezinárodní testy TOEIC (Aj) či TFI (Fj) v rámci studia za výhodných podmínek. 
 • pouze vysoce kvalifikovaní lektoři čeští i zahraniční (možná i kombinace českých gramatických i rodilých konverzačních lektorů v rámci jednoho kurzu), kvalita lektorů prověřená naší dlouhou spoluprací a jejich zapojením do lektorsky velmi náročných intenzivních skupinových jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykové zkoušky z příslušných jazyků)
 • moderní výukové metody - konverzačně i gramaticky vyvážená výuka (zaměřená na všechny jazykové kompetence: porozumění čtenému i slyšenému projevu, komunikace, psaní); výuka zajištěna dle špičkových učebnic, audio + video technika; výuka založena na komunikativním přístupu, který vede k překonání jazykové bariery a ke schopnosti využívat jazyk aktivně na dané cílové jazykové úrovni. Gramatické struktury jsou zvládnuty především aplikovaně, slovní zásoba je vyučována v kontextu vyjádření v jazyce, důraz je kladen na tzv. funkční jazyk (functional language) se zdůrazněním hlavně aktivních jazykových dovedností
 • speciální metoda pro dyslektiky a jazykově méně nadané
 • zajištění studijní literatury institutem, k dispozici široká knihovna doplňkových materiálů, poslechů, interaktivních výukových videoprogramů
 • coffee break, počítačová studovna, internetové a kopírovací centrum v budově institutu 
 • program "svět jazyků pro Vás" poradenství , zajištění a kompletní servis zahraničních jazykových pobytů a odborných stáží - na požádání Vám rádi zašleme nabídku.

Rozvrhy jednotlivých skupin

U nás se nepřihlašujete "naslepo" do předem zadaných skupin a tedy nečekáte, jestli se skupina nakonec otevře nebo se těsně před realizací zruší. Z Vašich údajů o pokročilosti (absolvování pokročilostního testu) a časových dispozicích vytváříme konečné rozvrhy kurzů, ve standardních jazycích otevíráme kurzy ve všech pokročilostech a to v různých dnech a časech a ve více rozvrhových variantách. Tímto způsobem se nám daří respektovat časový plán většiny zájemců.

V případě zájmu vyplňte tuto nezávaznou rezervační přihlášku a nebo stačí napsat na info@bi.cz své jméno a kontakt (mobil, e-mail) pošleme Vám další detaily.

Velikost jazykové skupiny

 • JS:  standardní skupina  11 - 14 účastníků 
 • JM:  mini skupina  6 - 10 účastníků
 • JMM: mikroskupina 2 - 5 účastníků
 • Škola uplatňuje prostupný systém skupin tzv. "2=3". Cena dvouhodinové lekce (2x45min) v mini-skupině se rovná ceně tříhodinové lekce (3x45min) v klasické skupině. Tento systém umožňuje plynulé dořazování skupin a tím jejich pokračování a návaznost i pro příští období s minimálním rizikem ukončení existence skupin v následujícím semestru. Obdobný převod skupin je možný mezi mikro-skupinami a mini-skupinami, v tomto případě dochází k prodloužení kurzu o příslušný počet týdnů 

Délka jazykových bloků a doba výuky

 • nejdelší kurzy na trhu za výbornou cenu:
 • standardně 1 prodloužený semestr  (říjen až leden nebo únor až květen - tj. celkem 4 měsíce = plných 16 týdnů)
 • či 2 semestry - jeden akademický rok (září až květen, celkem 8 měsíců = plných 32 týdnů)
 • záhájení v průběhu semestru - na základě vstupních (pokročilostních best crossbow) testů i během semestru (úprava ceny)
 • mini skupiny zahájení každých 6-8 týdnů
 • rozložení výuky na bloky 1x3 vyuč. hodiny týdně (JS) či 1x2 vyuč.hodiny týdně (JM), možno kombinovat dva a více bloků (tím realizujete 4 - 9 hodin týdně)
 • výuka dopoledne, odpoledne i večer: od 8,00 od 10,30; od 13,00 od 15,30 či od 16,15 od 18,00 či 18,30
 • efektivní výuku a trvalejší výsledek lze získat v progresivních kurzech (s dlouhodobějším záměrem, vedoucí studenty od jednoho jazykového stupně k dalšímu) - kombinace návazných semestrů.

Ceny (včetně DPH)

 •  ceny od 75,- Kč / vyuč. hod.
 •  4 300 Kč / jeden semestr (16 týdnů, 1x3 (JS) či 1x2 (JM) vyuč. hod. týdně)
 •  3 500 Kč/ jeden trimestr (12 týdnů, 1x3 (JS) či 1x2 (JM) vyuč. hod. týdně)
 •  2 900 Kč/ jeden midsemestr (8 týdnů, 1x3 (JS) či 1x2 (JM) vyuč. hod. týdně)
 •  7 600 Kč / dva semestry (32 týdnů, 1x3 (JS) či 1x2 (JM) vyuč. hod. týdně, zahrnuta sleva 1000 Kč)
 •  8 000 Kč / jeden semestr (16 týdnů, 2x3 (JS) či 2x2 (JM) vyuč. hod. týdně, zahrnuta sleva 600 Kč)
 • 15 200 Kč / dva semestry (32 týdnů, 2x3 (JS) či 2x2 (JM) vyuč. hod. týdně, zahrnuta sleva 2000 Kč)
 • přijímáme téměř všechny typy poukázek - zaměstnaneckých benefitů na všechny vzdělávací programy (uhradit jimi můžete 50-100% celkové ceny dle oboru a termínu).
 •  

BUDETE MLUVIT A MLUVIT...
Čistě konverzační kurzy angličtiny -
ve třech úrovních mírně pokročilí (A1/A2), středně pokročilí (A2+/B1) a výše pokročilí (B1+/B2). 1x týdně, od 18,15 hod., 2 vyuč.hod. (miniskupina: 4-9 osob), 3 měsíce (12 týdnů).

 

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY ANGLIČTINY ..." spojte horké léto s osvěžujícím kurzem "

Velmi oblíbené měsíční kurzy angličtiny (možno i v návaznosti 2 - 3 cykly) - intenzita 2 až 3x týdně 3 vyuč.hod.; moduly ranní či večerní, vždy kombinace českého a zahraničního lektora - gramatika + slovní zásoba + "functional language". Svoji angličtinu si upevníte, rozmluvíte se, výrazně se zdokonalíte ve všech kompetencích. Dejte své angličtině konečně pořádný impuls!

 

ON-LINE DISTANČNÍ KURZY- výhodné "koronavirové" balíčky ;):

 • A,N,Š,Fr, It, R, ale i Čj pro cizince, Polština, Ukrajinština, Arabština, Maďarština, Finština, Švédština, Řečtina, Hebrejština,...atd. , tedy v podstatě libovolný jazyk
 • Na bázi 1:1 nebo i konferenční výuka uzavřené skupiny osob na platformě dle vzájemné volby lektora a klienta- tedy prioritně MS Teams či Skype, WhatsApp, Instagram, Zoom, Google Meet, Hangsout, Webex...
 • Distanční výuku stavíme 3 fázově- předchozí zaslání materiálů k přípravě či vypracování, zpětné odeslání lektorovi k opravě či revizi, následná konzultace či delší souvislá on-line konferenční výuka . Poměr aktivní výuky a pasivního zvládnutí samostatné práce upravíme dle zájmu a potřeb klienta
 • Zapojení do již běžících intenzivních/pomaturitních kurzů - pokud dojde k jejich časově omezenému "překlopení" do distanční podoby - všechny pokročilostní skupiny, práce s 5ti lektory (plně kvalifikovanými českými i zahraničními) - velká rozmanitost zadávané a zpracovávané práce, pravidelné on-line konference, cena pouze 3900,- Kč/měsíc (80 vyuč.hod.), práce odpovídající dvacetihodinové výuce týdně, cena jedné vyuč.hod. pouze 49,-Kč..
 • Individuální 1:1 distanční výuka - balíček 10 šedesátiminutových lekcí 4900,-Kč (původní cena 5900,- Kč) + bonus zdarma zapojení do distanční skupinové výuky v odpovídající pokročilosti (až 3x týdně). Využijte svůj koronavirový čas naplno!

Fotogalerie - výukové centrum

Reference našich studentů a klientů, čtěte zde... 
60% našich studentů přichází na reference minulých absolventů – tento fakt je pro nás nejen oceněním, kterého si vážíme, ale především závazkem pro neustálé zdokonalování našich služeb

 • Jsme certifikovaným zakládajícím členem Asociace jazykových škol ČR, řídíme se kodexem kvality jazykového vzdělávání, auditováni nezávislým orgánem Bureau Veritas.

  Článek o letních intenzivních kurzech angličtiny zde v IDNES 

   

  Jsme členy profesních asociací:

  Členství nás zavazuje k dodržování příslušných kodexů kvality.

  AJŠ (Asociace jazykových škol ČR)  best crossbow

  AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR) best crossbow for hunting

  Hospodářská komora ČR best hunting crossbow